Idees per a la reunió del 15 de juliol

Possible guió de la reunió:

1. Proposta d’objectius de la Marxa
2. Objectius que ens marquem per la reunió, proposta d’estructura (comissions, tasques)
3. Propostes d’accions prèvies a la Marxa
4. Altres

1. Proposta d’objectius, a discutir i consensuar
– fer una acció reivindicativa i de difusió de les lluites existents al territori
– començar a fer xarxa entre els diversos col·lectius, crear un espai mínim de coordinació (que de moment pot ser el googlegroup), començar a treballar conjuntament amb un objectiu comú, conèixe’ns, començar a practicar dinàmiques de treball conjunt,…
– posar les bases per seguir treballant conjuntament després de la marxa per tal de crear el que seria una plataforma pels drets socials, amb reivindicacions compartides, algun objectiu comú de tant en tant, des de la qual ens puguem comunicar, coordinar i donar suport mútuament

2. Propostes d’objectius de la reunió respecte l’organització de la marxa
– Definir comissions: tasques i qui hi haurà
– que cada comissió tingui un encarregat de passar les actes, info, propostes, etc al googlegroup de la marxa
– Que cada col·lectiu desigini almenys una persona de contacte, encarregada d’estar al googlegroup i traspassar la info al seu col·lectiu i que es comprometi a estar localitzable i respondre
– posar data per a la presentació pública de la marxa, pel manifest, per les reivindicacions,… FER UN CALENDARI, incloent reunions i per quan han d’estar assolits els objectius
– Compromís de persones a títol individual que puguin seguir contactant amb altres col·lectius per extendre la proposta de la marxa

3. Propostes d’accions prèvies a la marxa
El Pere va dir que faria una proposta de presentació de la reunió.
S’ha de fer la convocatòria amb l’ordre del dia, no cal posar tot això.
Vam quedar cap a les 7 i poc dilluns a l’Escorxador per preparar la sala i acabar de parlar 4 coses, si cal
Vam parlar també que, si fem alguna xerrada com a marxa, millor que no sigui sectorial. Ara bé, si els col·lectius fan xerrades, insistir en fer difusió allà de la marxa.
Vam fer repàs dels contactes fets aquests dies, i vam quedar que enviéssim la invitació a gent que ens sembli “clau”. Si a algú se li acut alguna persona, que ho digui.
Al ppi de la reunió tb vam fer un resum i reflexió de com havia anat la xerrada de la marea taronja.

Advertisements