Acta de l’assemblea oberta del 25-G al Vendrell

ACTA DE L’ASSEMBLEA OBERTA PELS DRETS SOCIALS CELEBRADA AL VENDRELL EL DISSABTE 25 DE GENER DE 2014

Assistents: Unes 40 persones aproximadament, algunes en representació dels seus col·lectius, i altres a títol particular. Entre d’altres, hi va haver presència de gent de l’Assemblea pels Drets Socials de Vilafranca, l’Ateneu Arbocenc, la Ruda, l’Antara, les CUP del Vendrell i Vilafranca, la Trinxera, la CGT del Baix P., la PAH de l’Alt P., la Marea Taronja de l’Alt P., ICV del Baix P., l’Esplai Zig-Zag del Vendrell, les assemblees comarcals del Procés Constituent (Alt i Baix P.), el Moviment contra la incineració a Uniland, i el Col·lectiu d’Aturats/des del Vendrell.

Per part del grup de gent de l’assemblea organitzadora de la Marxa Unitària pels Drets Socials es va plantejar a discussió una proposta organitzativa que es detalla en la intervenció inicial que s’havia preparat (veure l’ANNEX a l’acta). Aquesta consistia en donar continuïtat a la Marxa mitjançant la constitució d’un espai permanent per a la trobada de les diferents lluites del territori, i en el marc del qual es puguin desenvolupar accions i/o campanyes conjuntes. A continuació es va obrir torn de paraules per a sotmetre això a consideració i per a recollir altres propostes de caràcter organitzatiu, així com també possibles propostes d’accions a desenvolupar.

Es van adoptar els següent ACORDS:

DE CARÀCTER ORGANITZATIU

1) Constituir formalment la XARXA UNITÀRIA PELS DRETS SOCIALS AL PENEDÈS, com a espai de trobada i coordinació de lluites que doni continuïtat a la Marxa, obert a la participació de qui ho desitgi, tant a títol col·lectiu com a títol personal. Aquesta realitzarà una assemblea oberta un cop al mes de forma itinerant pel territori. Es decideix que es convidarà formalment en els propers dies/setmanes els col·lectius, organitzacions i entitats que es van adherir a la campanya de la Marxa a formar part i participar a la XUDSP (a la mateixa assemblea ja van manifestar la seva voluntat de participar-hi el Procés Constituent i ICV del Baix P., així com el Col·lectiu d’Aturats/des del Vendrell). S’estableix que la propera assemblea oberta de la XUDSP es realitzarà a l’Arboç el dia 22 de febrer. També s’acorda mantenir el grup de treball constituït amb motiu de l’organització de la campanya de la Marxa, i que es reuneix setmanalment a l’Escorxador de Vilafranca, per a que s’encarregui de gestionar tots els aspectes tècnics de la XUDSP entre assemblees (actes, convocatòries, gestió del blog, twitter i facebook, llista de correu, comunicació, materials de difusió, etc). Aquest grup resta obert a qui vulgui participar-hi. Les reunions es fan els dilluns a les 19.00h.

2) Establir una AGENDA UNITÀRIA via web, en la qual es puguin recollir totes les convocatòries d’actes, mobilitzacions, etc, que es facin al Penedès, i que pugui servir de referència a tots els col·lectius/organitzacions a l’hora de programar els seus propis actes i decidir-ne les dates. Resta per definir-ne els aspectes tècnics, però es decideix en primera instància parlar amb la gent que gestiona el portal contrainformatiu Xarxa Penedès per veure si aquesta agenda es podria muntar dins del seu web i aprofitar així la referencialitat que aquest ja ha adquirit entre els col·lectius i la gent d’esquerres del territori.

ACCIONS / CAMPANYES

1) Organitzar unes JORNADES SOBRE DRETS SOCIALS que puguin servir per a visibilitzar les lluites i fer públiques les nostres alternatives front les retallades i agressions que està patint el Penedès en els diferents àmbits. Aquestes jornades haurien de posar l’èmfasi en el treball al carrer (xerrades, tallers, accions…)

2) Confeccionar i fer públic un INFORME O DOSSIER detallat amb una diagnosi i denúncia de la situació en els diferents àmbits/sectors a nivell del nostre territori. Es proposa per a la seva confecció reproduir la metodologia que es va fer servir en el seu moment per a realitzar la plataforma reivindicativa de la Marxa, és a dir, que els diferents col·lectius o entitats es facin càrrec dels apartats o dels capítols corresponents al seu àmbit sectorial d’acció, i els vagin treballant (per exemple, la PAH habitatge, SOS Ensenyament educació, Marea Taronja benestar social, etc).

3) Es decideix postposar de moment la presentació pública de la XUDSP com a tal, fins a tenir més perfilades les dues propostes anteriors, i valorar si es fa coincidir aquesta presentació pública als mitjans amb la celebració de les jornades i/o la publicació del dossier.

A banda d’aquests acords, presentem un resum d’altres idees i propostes que van sorgir en les diferents intervencions al llarg de l’assemblea, sobre les quals no es va prendre cap decisió concloent i que, si s’escau, caldrà reprendre o concretar en la propera o properes assemblees obertes.

Pel que fa a qüestions organitzatives:

 • Es va parlar de la possibilitat de realitzar un “mapa de conflictes”, en relació amb l’agenda unitària.
 • Es va posar l’èmfasi en la necessitat de no sol·lapament entre les accions/actes/campanyes que realitzen els diferents col·lectius del territori.
 • Possibilitat de confeccionar un butlletí periòdic de la XUDSP
 • Necessitat de visualització de les lluites, unificació d’aquestes i unitat d’acció al carrer.
 • Necessitat d’ampliar el nombre de gent que participa en el grup de treball tècnic que es reuneix setmanalment a Vilafranca.
 • Conveniència de prendre com a referència l’experiència de l’Assemblea pels Drets Socials del Garraf.
 • Necessitat d’un projecte comú i transversal.
 • Conveniència de realitzar futures assemblees obertes no en espais tancats, sinó al carrer.
 • Possibilitat d’establir portaveus de la XUSDP de cara a la relació amb els mitjans, rodes de premsa, etc.

Pel que fa a possibles accions o campanyes:

 • Possibilitat de realitzar accions en protesta a modificacions legislatives concretes que suposin una agressió als nostres drets (per exemple, llei mordassa, avortament, etc). En relació a la contrareforma de la llei de l’avortament la Ruda va informar que s’estan preparant accions a nivell comarcal en el marc de la campanya que es farà el mes de febrer.
 • Realitzar una campanya entorn al transport públic a les nostres comarques, no només per a protestar contra l’augment de tarifes, sinó també per la situació clarament deficitària i les dificultats a la mobilitat quotidiana que suposa.
 • Vinculat amb la qüestió anterior, realitzar accions/campanyes en relació al preu dels serveis bàsics, la pobresa energètica, etc.
 • Importància de potenciar les accions conjuntes.
 • Es proposa com a projecte concret realitzar una borsa de terres, i la possibilitat d’organitzar ocupacions (ocupacions de terres, i ocupacions en general). Es comenta la possibilitat d’ocupar els terrenys del CIM/Logis Penedès.
 • Es manifesta la importància de l’organització les persones aturades, i de constituir, si fos possible, assemblees d’aturats a cada poble.
 • Tenir en compte també les possibilitats que ofereix el treball institucional dins dels ajuntaments.
 • Importància del treball en l’àmbit antirepressiu. Es recorda els casos oberts en l’actualitat al Penedès: Imputats antiracistes a Vilafranca, vaguistes del 29-M al Vendrell, i la mort del Yassir a la comissaria dels Mossos, també al Vendrell.
 • Es fa una crida a portar propostes concretes d’accions ben elaborades en la propera o properes assemblees.

ANNEX

Intervenció inicial

Bon dia a totes i tots. L’objectiu d’aquesta trobada és intentar trobar formules per a donar continuïtat a la lluita pels drets socials al Penedès després de l’èxit col·lectiu que va suposar la Marxa Unitària celebrada a finals d’octubre. Per a això, des del grup de persones que hem organitzat aquesta assemblea volem sotmetre a la vostra consideració una proposta de caràcter organitzatiu, i també us volem animar a realitzar les vostres propostes de cara a l’organització de futures accions o campanyes conjuntes.

Segurament, allò que més podem valorar de l’experiència de la Marxa és que aquesta ha servit com a punt de trobada de molts col·lectius, organitzacions i persones a títol individual que venen treballant des de fa temps en la defensa dels drets socials en diferents àmbits, i que han confluït –o hem confluït– per fer quelcom tots plegats, trencant una mica la dinàmica fragmentària o sectorial en la que molt sovint estem immersos. Pensem que això és molt important, i per aquest motiu creiem que hem d’intentar que l’espai de confluència sorgit arran de la Marxa s’ha de poder mantenir en el temps com a espai de trobada o de coordinació de les diferents lluites. La nostra proposta organitzativa va en aquesta línia: Passar de la “Marxa Unitària pels Drets Socials” a la “Xarxa Unitària pels Drets Socials”, tot creant un espai de coordinació, amb una assemblea mensual de tots els col·lectius i organitzacions, que es pugui anar celebrant a diferents indrets (igual que avui ho fem al Vendrell, les properes assemblees es podrien fer a Vilafranca, Sant Sadurní, Calafell, etc).

Concebem aquesta Xarxa com un espai per a posar en comú les diferents lluites, de tal manera que les accions o les campanyes que dugui a terme un col·lectiu o organització puguin tenir un suport molt més ampli per part de tothom, i també com un espai per a organitzar entre tots accions i campanyes conjuntes, si així ho decidim.

Dins d’aquesta proposta considerem important la creació d’una “Agenda Unitària”. Un calendari en format web en el qual es puguin recullir els diferents actes, assemblees, convocatòries, etc, que es facin arreu del Penedès, per a que tothom pugui estar assabentat de les convocatòries dels altres, i per a que tothom pugui tenir-les en compte a l’hora de decidir les seves pròpies convocatòries i no trepitjar-nos.

Aquesta és la nostra proposta mínima de caràcter organitzatiu: Una assemblea mensual i una agenda unitària via web. A partir d’aquí voldríem saber el parer de tothom. Hem pensat estructurar l’assemblea de la següent manera…

Inici a les 10.00h: Presentació/Intervenció inicial
10.30h-12.00h: Torn obert de paraules per a presentar propostes relatives a: (1) organització de la Xarxa Unitària pels Drets Socials; (2) accions i/o campanyes a dur a terme. 10 minuts màxim per intervenció.
12.00h-12.30h: Recapitulació de les propostes presentades i consideració de les que s’hagin de sotmetre a votació.
12.30h-13.30h: Segon torn obert de paraules i votació de propostes. 10 minuts màxim per intervenció.
13.30h-14.00h: Conclusions i exposició dels acords presos. Elecció de lloc i data per a la propera assemblea de la Xarxa Unitària.

Advertisements

Acta reunió continuïtat Marxa unitària pels Drets Socials (18/11/2013)

Acta reunió continuïtat Marxa unitària pels Drets Socials
Dilluns 18/11/2013, a les 19.30h a l’Escorxador Sala 4

Trobada pels drets socials
Dissabte 14 de desembre. Sala d’Actes de l’Escorxador, demanada de 10.30 a 14h, es pagarà una hora extra per no haver de córrer al final, al debat sobretot.

En la Trobada es farà:
– Fer arribar la valoració col·lectiva de la Marxa + Presentar l’Assemblea Oberta prevista pel gener. 10’
– Introducció sobre els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya + campanya contra els pressupostos de la misèria-antisocials, ‘Aturem els pressupostos, Juntes podem’ (24 novembre manifestació 12 h. Passeig de Gràcia/Diagonal + 4 desembre 18 h. Concentració davant del Parlament, jornada de lluita). Farà el contacte amb algú de la campanya el Josep Garcia o bé el Joan del Vendrell 20’
– Fer taula rodona amb totes les lluites convidades:
No fem el CIM: situació i futura lluita contra el Logis Penedès (Farà el contacte el Josep Garcia) 10’
Lluita per un sistema públic de salut als Hospitals del Vendrell i Vilafranca (farà el contacte de l’H Vendrell el Joan i de Vilafranca la Marta) 10’
Lluita pels drets laborals (treballadors en vaga Mediona + algú CGT. Farà el contacte el Josep Garcia) 10’
Lluita pel dret a l’habitatge (PAH Penedès) (Farà el contacte el Carles) 10’
Marea Roja Penedès, lluita per unes pensions dignes (intervindrà Marcos) 10’
Lluita per un sistema educatiu públic i de qualitat amb SOS Ensenyament (farà el contacte la Paula) 10’
Campanya Independència per Canviar-ho Tot (farà el contacte la Marta) 10’

La idea d’aquesta Taula rodona és que a banda d’explicar cada lluita, es parli de què necessita cada moviment, més implicació usuaris, visualització, quin tipus de suport es poden donar, etc.
– La idea és que en generi debat i solucions a les demandes plantejades per cada lluita, pensar respostes col·lectives i crear moviment en defensa dels drets socials de manera conjunta. 20’
– Al final de l’acte es projectarà el vídeo de la Marxa 05’

Es farà un cartell de la Trobada (Joan Mateu) i se n’haurà de fer difusió entre tots els col·lectius i entitats que han donat suport i adherit a la Marxa.

Es farà un text resum de les reivindicacions que es van ajuntar per la marxa i tb es treballarà per fer arribar.

Es proposa fer un vermut final (com el dia de l’acte de la marxa)

Assemblea Oberta (dissabte 25 de gener 2014)
Es preveu realitzar l’Assemblea Oberta pel 25 de gener. S’espera que aquesta sigui molt important sobretot per acordar i consensuar propostes de continuïtat. S’hauria de crear un grup de treball per organitzar aquesta Assemblea, per estar en contacte amb col·lectius i organitzacions, etc. Es mira la possibilitat de realitzar l’Assemblea Oberta al Vendrell. La gent del Vendrell ho havia de mirar.

DILLUNS 25 de novembre A LES 19h SALA 1

Acta reunió continuïtat Marxa unitària pels Drets Socials (11/11/2013)

Acta reunió continuïtat Marxa unitària pels Drets Socials
Dilluns 11/11/2013, a les 19h a l’Escorxador Sala 1

Assistència: Assemblea pels Drets Socials de Vilafranca, Endavant, CUP, Ateneu Arbocenc, SOS Educació, 15M, Som Penedès, Moviment contra la incineració a Uniland, CGT, i persones a títol individual.

Economia: des del Casal Popular de Vilafranca encarregats del dinar de la marxa van fer arribar els diners del dinar a Economia (Paula), amb el dinar (270 tiquets venuts) es va fer 970€ nets. Aquests estaran a disposició per properes campanyes, actes i accions per la defensa dels drets socials (com que no tenim compte els diners els guarda la marta).

Proposta Josep Faura:
A la reunió d’ahir va assistir Josep Faura, membre de Som Penedès (abans Plataforma per una Vegueria Pròpia/Vegueria Penedès) per tractar temes de territori, a través de Penedès en Xarxa (proposta de mancomunar serveis entre territoris i necessitat de crear xarxa entre municipis/municipalisme), posa com exemple de defensa del territori el tema de Logis Penedès, projecte que s’ha ‘decidit’ a esquenes del territori; ara Som Penedès estarà dins la Fundació ProPenedès i treballarà temes del III Pla Estratègic en aquest sentit. Via email en Josep passarà la proposta de Penedès en Xarxa pq ens ho mirem.

Proposta de Marcos:
Iniciar mobilització ciutadana en defensa a unes pensions públiques dignes i de qualitat. En Marcos té contacte amb la Marea Roja i pot portar octavetes, tríptics, amb informació, reivindicacions, etc .
“Marea Roja per unes pensions dignes”:
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20131014/54391066631/badalona-marea-roja-pensiones-dignas.html

Proposta feta arribar via email (Joan Parra):
Aquest dijous 14 de novembre a les 19h a l’escorxador s’ha quedat el grup per organitzar els debats sobre drets socials, continuïtat dels dimecres del mes de febrer. Aquests debats es preveuen de cara inicis d’any nou. Es proposen dos temes a tractar en algun dels debats: tema treball i drets laborals (potser convidar algú de cgt); i municipalisme (lligant amb la sessió de formació que es va fer del seminari taifa)

Trobada pels drets socials
Es canvia de data prevista inicialment per la trobada que era el 30 de novembre, perquè hi ha altres actes que coincideixen en aquest dia, i es decideix que serà el dissabte 14 de desembre. Es demana que totes les altres entitats, associacions, col·lectius es guardin aquella data i no prevegin cap acte per aquell dissabte, per així afavorir la màxima participació a la Trobada.
En la Trobada es farà:
– Fer arribar la valoració col·lectiva de la Marxa + Presentar l’Assemblea Oberta prevista pel gener. 10’
– Introducció sobre els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya, què suposa aquests pressupostos en garantir la qualitat dels serveis públics, i quines retallades en drets suposa, externalitzacions, privatitzacions, taxes, etc. 20’
– Fer taula rodona amb totes les lluites convidades:
No fem el CIM: situació i futura lluita contra el Logis Penedès 10’
Lluita per un sistema públic de salut als Hospitals del Vendrell i Vilafranca 10’
Lluita pels drets laborals (treballadors en vaga Mediona + algú CGT) 10’
Lluita pel dret a l’habitatge (PAH Penedès) 10’
Marea Roja Penedès, lluita per unes pensions dignes 10’
Lluita per un sistema educatiu públic i de qualitat amb SOS Ensenyament 10’
La idea d’aquesta Taula rodona és que a banda d’explicar cada lluita, es parli de què necessita cada moviment, més implicació usuaris, visualització, quin tipus de suport es poden donar, etc.
– La idea és que en generi debat i solucions a les demandes plantejades per cada lluita, pensar respostes col·lectives i crear moviment en defensa dels drets socials de manera conjunta. 20’
– Al final de l’acte es projectarà el vídeo de la Marxa 05’

Es demana la Sala d’Actes de l’Escorxador de 10 a 14h, però la trobada es convocarà a les 10.30h per començar a les 11h puntuals. Encara falta confirmar la Sala (durant aquesta setmana). Es pagarà 1 hora extra (de 13 a 14h pq es valora que val la pena i s’espera q el debat sigui molt enriquidor).

Es farà un cartell de la Trobada i se n’haurà de fer difusió entre tots els col·lectius i entitats que han donat suport i adherit a la Marxa.

Assemblea Oberta (dissabte 25 de gener 2014)
Es preveu realitzar l’Assemblea Oberta pel 25 de gener. S’espera que aquesta sigui molt important sobretot per acordar i consensuar propostes de continuïtat. S’hauria de crear un grup de treball per organitzar aquesta Assemblea, per estar en contacte amb col·lectius i organtizacions, etc.

IMPORTANT, PEL PROPER DILLUNS 18 de novembre S’HAURÀ DE QUEDAR A LES 19.30H I SERÀ A LA SALA 4 (pis de dalt), es veu que no tenien cap sala disponible per les 19h

Coses que queden pendents: 
– Repartir qui convidava a qui de la taula rodona;
– Ahir dimarts van trucar de l’escorxador q la sala d’actes està ocupada pel dia 14 per no sé què dels patges de reis (?), ens ofereixen la sala 3 (molt més petita). Els proposem un canvi de sala amb els patges, s’ho han de mirar, ens ho diran entre avui i dijous (el lloc de la Trobada encara no està confirmat).

Acta de la reunió de coordinació a Vilafranca (21/10/2013)

Aviso que l’acta és llarga, he intentat ser concisa. Procureu arribar fins el final, que hi ha coses importants.

A PARTIR DE DIMECRES, CADA DIA A PARTIR DE LES 19.30 FAREM REUNIÓ AL CEP. HI deixarem preparada una escaleta de la marxa amb les tasques prèvies i les de durant la marxa i anirem tatxant.
DIJOUS A LES 19h, ENCARTELLADA PER BARRIS. No hi falteu!

ASSISTÈNCIA: MIV, Casal Popular, 15M, Amnistia, CGT, Endavant, Antirepressiu, CUP, APX, ADS, Arran, Ateneu Arbocenc,…

1. ECONOMIA I MATERIAL

El material s’està venent força bé, però de moment estem a -500e. Falta recollir diners de samarretes que s’han repartit. Hi ha 35 xapes i se’n faran més. Tot el que sobri es portarà diumenge, hem de procurar vendre-ho tot per fer net.
– Els cuiners necessitaran diners dijous per anar a comprar (parlen d’almenys 160e)
– A més, s’hauran de pagar les despeses de la resta d’infrastructura del dinar (ho estan preparant el casal popular)

2. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

> ENCARTELLADES a pobles i barris:
– El Pla, Puigdàlber, Torrelavit, St. Quintí: MIV
– Granada: Alba i Roger
– Moja, Olèrdola: Dani
– Vilobí, Guardiola, Cabanyes: Laia A., pots confirmar si ho podeu fer?
– Font-rubí, Mediona: VOLUNTARIS?
– St. Sadurní, Gelida, St. Pere Riudebitlles, Monjos està fet.
– Torrelles, Pontons: VOLUNTARIS?
– BARRIS VILA: QUEDEM DIJOUS A LES 19 AL CEP PER ANAR TOTHOM A ENCARTELLAR. Allà ens repartirem per barris, procurem ser força gent, si us plau! (Maria compra cola)
* ULL!! Ara mateix tenim només 60 cartells a Vilafranca. He parlat amb la Lorena de Ribes, ens en portarà uns quants que els sobren.
A algú més li sobren cartells i ens els pot portar??
De moment, proposo:
– 15 cartells pel Pla, Puigdàlber, etc
– 5 cartells per la Granada
– Olèrdola, Moja: Dani, ja en tens, oi?
– Vilobí, etc: Laia, en teniu? Si no, agafeu-ne 10.
Els 30 que queden serien per Vila, però amb això només fem 2 o 3 barris màxim (que no siguin el centre).

> TEXT EXPLICATIU DE LA MARXA (maria)
Farem un text explicant una mica el desenvolupament de la marxa, amb recomanacions generals i de seguretat.
– Es fara córrer per xarxes socials
– Es demana que, un cop fet, tothom el reenviï als seus contactes (compromís individual de difusió)
– De la mateixa manera, feu difusió per twitter (@MPDretsSocials) i fb: convideu els vostres contactes a fer amistat amb la marxa, compartiu l’esdeveniment, convideu-hi gent, compartiu fotos, vídeo spot, etc.

> VÍDEOS
– l’Àlex n’ha fet un que ja corre per les xarxes
– estem a l’espera de l’espot oficial que està fent el Fèlix Cortés amb imatges dels últims actes (Joan hi parla)

3. RECORREGUT I LEGAL

– Ens han denegat l’autorització (per qüestions de seguretat),ahir ens ho van fer saber. La Blanca ha parlat amb el Benet Salelles i es presentarà un recurs contenciós administratiu per urgència, així haurà de ser un jutge qui acabi prenent la decisió, dictar mesures cautlers i suspendre l’acta de no autorització (corregiu-me si no ho he explicat bé).
– Per si de cas, acordem dues possibles alternatives en cas que ens deneguessin el permís finalment:
A: DESOBEDIÈNCIA. Fer el recorregut tal com teníem pensat, però només amb el consentiment de les dues persones que han posat el seu dni (Blanca i David). Això implicaria extremar les mesures de seguretat, ja que s’hauria de tallar el trànsit durant més de 3km i cruïlles.
B: CAMÍ ALTERNATIU: després del camí del cementiri, agafar camí de camp Joliu i Puigmoltó. Aquesta opció implica creuar dos cops la nacional, de manera que també s’haurien de preparar mesures de seguretat importants.
En qualsevol dels casos, es crea una comissió de seguretat.

4. COMISSIONS PER LA MARXA I ESCALETA

Hi haurà un grup de responsables de la marxa, i responsables de cada comissió. Aquesta gent serà la que guiï i prengui decisions durant el diumenge, en cas que se n’hagin de prendre. D’altra banda, tothom ha d’estar conscienciat que s’hauran de seguir les indicacions d’aquestes persones, ja que estem davant d’una acció molt gran i no podem decidir res a última hora i entre molta gent.

Baix Penedès, poseu la gent a les comissions!
Encara sou a temps d’apuntar-vos a comissions. De fet, fa falta més gent a les comissions, que seran les següents:

SEGURETAT I RECORREGUT: Alon, Puma, Jordi Hill, Laura Hill
– ells donaran les indiciacions de les mesures de seguretat, marcaran com es faran els talls de les carreteres i quin serà el recorregut definitiu.
TOTHOM que pugui ha de portar armilla reflexant
– farmacioles: en portaran la Pepa i el MIV
– hi hauran dues furgonetes i algun cotxe com a unitat mòbil a portar gent en cas d’emergències i també per portar material (neveres, farmacioles)
– necessitaran un megàfon

COMUNICACIÓ: Dani, Josep Sala, Joan Mateu, Marta, Maria. Un dels portaveus serà el Josep Sala.
Aquesta gent seran els responsables de respondre davant la premsa, de coordinar la difusió durant aquests dies previs, i una primera valoració posterior, també de la difusió dels manifestos que es llegeixin i de la megafonia.
– nota als mitjans de convocatòria de la marxa (Dani)
– text explicatiu de la marxa + recomanacions (Maria) > entre tots n’hem de fer una difusió massiva!
– difusió xarxes (tothom!)
– equip de veus (Joan)
– mailing amb el text i convocant a la marxa (Josep G.?), sobretot recordatori als col·lectius adherits!!
– fer fotos durant la marxa (Fèlix Cortés?) Si en feu, penseu en enviar-nos-les!
– fer difusió dels espots de l’Àlex i el Fèlix!
– fer una llista de música per la marxa: VOLUNTARIS?
– a banda, tindrem un grup de grallers per les accions!! Gràcies!

ACCIONS: VOLUNTARIS?
– Han de sortir grups i responsables de cada nucli que tinguin clar què s’ha de fer a cada moment, quan, com, on, quin material fa falta, etc. De moment tenim:
– el Salguero i el Joan de la Ràpita i els Monjos.
– A Vilafranca ho fan SOS Educació, agafem el Perelló i la Paula de responsables, suposo que no us farà res ; )
– A l’Arboç ho fan la plataforma del CAP, necessitem que surti algú de responsable per poder-hi parlar.
> IMPORTANT: de cada acció ens hauríeu d’enviar un escrit de com anirà amb tota la informació de com anirà. També ens heu d’enviar el manifest o text que es llegeixi, EL MÉS AVIAT POSSIBLE, per ajuntar-ho tot i fer fotocòpies.
– S’ha de fer una escaleta de tota la marxa
– Per coordinar-ho tot han de sortir uns responsables de la marxa (dissabte a la reunió els decidirem)

AVITUALLAMENT VOLUNTARIS?
S’ha de preparar un punt d’avituallament a la Ràpita, per tant caldria comprar aigües i sucs i preparar el material (taulons, cavallets, gots, neveres, gel) i decidir on es guarda o si es porta als cotxes o tractors.
– si es pot tenir també fruita, millor.
– unitat mòbil de furguis i cotxes, tant per recollir gent que no pugui seguir com per portar-la on calgui

PANCARTES: Àlex, Dolors, Marta Soler (i més gent d’Arran i Antifeixistes) VOLUNTARIS?
S’ha de recollir i organitzar el material que faci falta per anar penjant les pancartes als ponts per on passem (cordills, brides, pancartes fetes, escala de dos trams,…). Aquest grup s’avançarà amb un cotxe per anar-ho desplegant.
– escala de dos trams o llarga: Hill
– pancartes: Arran n’acabarà de fer, ja n’hi ha fetes
– col·lectius i pobles: penseu en fer-ne igualment, tant per portar a la marxa com per penjar als vostres pobles. Si les pengeu, feu-ne fotos i compartiu-les!

Les persones que coordinin la marxa han de procurar que com a molt tard s’estigui dinant a les 15h. Això implica que tothom faci la part de feina a la que s’ha compromès i que tothom tingui present que caldrà agilitzar el pas i les accions.

DINAR: Gent del Casal Popular i Hugo i Uri.
– Hugo i Uri es responsabilitzen del menjar i del material per cuinar. Cuinaran a la Pl. Penedès
– De tota la resta se n’encarreguen els del Casal Popular, el responsable serà el Roger Bas. La decisió sobre quina vaixella portar queda a les seves mans.
– El postre seran pastissos i pans de pessic fets voluntàriament. Qui en vulgui portar, que es posi en contacte amb l’Alba: albacreus@gmail.com
– L’Otger és el responsable de repartir els tiquets. De moment estan a Vilafranca, Vendrell, Arboç, St. Sadurní, Gelida, St. Pere Riudebitlles. Qui en vulgui pel seu municipi, que els hi demani a ell: otgcup@gmail.com
– L’Hugo i l’Uri aniran a comprar dijous, estaria bé donar-los una primera previsió demà dimecres a la nit.
– actuacions musicals de després: finalment tenim un allau de col·laboracions, seran els del casal qui decidiran què farem. Confirmats, però, mitja hora de cor de carxofa i mitja hora d’inversos. Segurament també els pulso rumbero i guardar els de hip hop per una altra ocasió.
– BARRA: atenció, no podem amb tot. Si algú vol que hi hagi barra durant aquella estona, que s’ofereixi voluntari per fer comanda, preparar-la, portar-la durant aquella estona i recollir-la.