Acta de l’assemblea oberta del 25-G al Vendrell

ACTA DE L’ASSEMBLEA OBERTA PELS DRETS SOCIALS CELEBRADA AL VENDRELL EL DISSABTE 25 DE GENER DE 2014

Assistents: Unes 40 persones aproximadament, algunes en representació dels seus col·lectius, i altres a títol particular. Entre d’altres, hi va haver presència de gent de l’Assemblea pels Drets Socials de Vilafranca, l’Ateneu Arbocenc, la Ruda, l’Antara, les CUP del Vendrell i Vilafranca, la Trinxera, la CGT del Baix P., la PAH de l’Alt P., la Marea Taronja de l’Alt P., ICV del Baix P., l’Esplai Zig-Zag del Vendrell, les assemblees comarcals del Procés Constituent (Alt i Baix P.), el Moviment contra la incineració a Uniland, i el Col·lectiu d’Aturats/des del Vendrell.

Per part del grup de gent de l’assemblea organitzadora de la Marxa Unitària pels Drets Socials es va plantejar a discussió una proposta organitzativa que es detalla en la intervenció inicial que s’havia preparat (veure l’ANNEX a l’acta). Aquesta consistia en donar continuïtat a la Marxa mitjançant la constitució d’un espai permanent per a la trobada de les diferents lluites del territori, i en el marc del qual es puguin desenvolupar accions i/o campanyes conjuntes. A continuació es va obrir torn de paraules per a sotmetre això a consideració i per a recollir altres propostes de caràcter organitzatiu, així com també possibles propostes d’accions a desenvolupar.

Es van adoptar els següent ACORDS:

DE CARÀCTER ORGANITZATIU

1) Constituir formalment la XARXA UNITÀRIA PELS DRETS SOCIALS AL PENEDÈS, com a espai de trobada i coordinació de lluites que doni continuïtat a la Marxa, obert a la participació de qui ho desitgi, tant a títol col·lectiu com a títol personal. Aquesta realitzarà una assemblea oberta un cop al mes de forma itinerant pel territori. Es decideix que es convidarà formalment en els propers dies/setmanes els col·lectius, organitzacions i entitats que es van adherir a la campanya de la Marxa a formar part i participar a la XUDSP (a la mateixa assemblea ja van manifestar la seva voluntat de participar-hi el Procés Constituent i ICV del Baix P., així com el Col·lectiu d’Aturats/des del Vendrell). S’estableix que la propera assemblea oberta de la XUDSP es realitzarà a l’Arboç el dia 22 de febrer. També s’acorda mantenir el grup de treball constituït amb motiu de l’organització de la campanya de la Marxa, i que es reuneix setmanalment a l’Escorxador de Vilafranca, per a que s’encarregui de gestionar tots els aspectes tècnics de la XUDSP entre assemblees (actes, convocatòries, gestió del blog, twitter i facebook, llista de correu, comunicació, materials de difusió, etc). Aquest grup resta obert a qui vulgui participar-hi. Les reunions es fan els dilluns a les 19.00h.

2) Establir una AGENDA UNITÀRIA via web, en la qual es puguin recollir totes les convocatòries d’actes, mobilitzacions, etc, que es facin al Penedès, i que pugui servir de referència a tots els col·lectius/organitzacions a l’hora de programar els seus propis actes i decidir-ne les dates. Resta per definir-ne els aspectes tècnics, però es decideix en primera instància parlar amb la gent que gestiona el portal contrainformatiu Xarxa Penedès per veure si aquesta agenda es podria muntar dins del seu web i aprofitar així la referencialitat que aquest ja ha adquirit entre els col·lectius i la gent d’esquerres del territori.

ACCIONS / CAMPANYES

1) Organitzar unes JORNADES SOBRE DRETS SOCIALS que puguin servir per a visibilitzar les lluites i fer públiques les nostres alternatives front les retallades i agressions que està patint el Penedès en els diferents àmbits. Aquestes jornades haurien de posar l’èmfasi en el treball al carrer (xerrades, tallers, accions…)

2) Confeccionar i fer públic un INFORME O DOSSIER detallat amb una diagnosi i denúncia de la situació en els diferents àmbits/sectors a nivell del nostre territori. Es proposa per a la seva confecció reproduir la metodologia que es va fer servir en el seu moment per a realitzar la plataforma reivindicativa de la Marxa, és a dir, que els diferents col·lectius o entitats es facin càrrec dels apartats o dels capítols corresponents al seu àmbit sectorial d’acció, i els vagin treballant (per exemple, la PAH habitatge, SOS Ensenyament educació, Marea Taronja benestar social, etc).

3) Es decideix postposar de moment la presentació pública de la XUDSP com a tal, fins a tenir més perfilades les dues propostes anteriors, i valorar si es fa coincidir aquesta presentació pública als mitjans amb la celebració de les jornades i/o la publicació del dossier.

A banda d’aquests acords, presentem un resum d’altres idees i propostes que van sorgir en les diferents intervencions al llarg de l’assemblea, sobre les quals no es va prendre cap decisió concloent i que, si s’escau, caldrà reprendre o concretar en la propera o properes assemblees obertes.

Pel que fa a qüestions organitzatives:

 • Es va parlar de la possibilitat de realitzar un “mapa de conflictes”, en relació amb l’agenda unitària.
 • Es va posar l’èmfasi en la necessitat de no sol·lapament entre les accions/actes/campanyes que realitzen els diferents col·lectius del territori.
 • Possibilitat de confeccionar un butlletí periòdic de la XUDSP
 • Necessitat de visualització de les lluites, unificació d’aquestes i unitat d’acció al carrer.
 • Necessitat d’ampliar el nombre de gent que participa en el grup de treball tècnic que es reuneix setmanalment a Vilafranca.
 • Conveniència de prendre com a referència l’experiència de l’Assemblea pels Drets Socials del Garraf.
 • Necessitat d’un projecte comú i transversal.
 • Conveniència de realitzar futures assemblees obertes no en espais tancats, sinó al carrer.
 • Possibilitat d’establir portaveus de la XUSDP de cara a la relació amb els mitjans, rodes de premsa, etc.

Pel que fa a possibles accions o campanyes:

 • Possibilitat de realitzar accions en protesta a modificacions legislatives concretes que suposin una agressió als nostres drets (per exemple, llei mordassa, avortament, etc). En relació a la contrareforma de la llei de l’avortament la Ruda va informar que s’estan preparant accions a nivell comarcal en el marc de la campanya que es farà el mes de febrer.
 • Realitzar una campanya entorn al transport públic a les nostres comarques, no només per a protestar contra l’augment de tarifes, sinó també per la situació clarament deficitària i les dificultats a la mobilitat quotidiana que suposa.
 • Vinculat amb la qüestió anterior, realitzar accions/campanyes en relació al preu dels serveis bàsics, la pobresa energètica, etc.
 • Importància de potenciar les accions conjuntes.
 • Es proposa com a projecte concret realitzar una borsa de terres, i la possibilitat d’organitzar ocupacions (ocupacions de terres, i ocupacions en general). Es comenta la possibilitat d’ocupar els terrenys del CIM/Logis Penedès.
 • Es manifesta la importància de l’organització les persones aturades, i de constituir, si fos possible, assemblees d’aturats a cada poble.
 • Tenir en compte també les possibilitats que ofereix el treball institucional dins dels ajuntaments.
 • Importància del treball en l’àmbit antirepressiu. Es recorda els casos oberts en l’actualitat al Penedès: Imputats antiracistes a Vilafranca, vaguistes del 29-M al Vendrell, i la mort del Yassir a la comissaria dels Mossos, també al Vendrell.
 • Es fa una crida a portar propostes concretes d’accions ben elaborades en la propera o properes assemblees.

ANNEX

Intervenció inicial

Bon dia a totes i tots. L’objectiu d’aquesta trobada és intentar trobar formules per a donar continuïtat a la lluita pels drets socials al Penedès després de l’èxit col·lectiu que va suposar la Marxa Unitària celebrada a finals d’octubre. Per a això, des del grup de persones que hem organitzat aquesta assemblea volem sotmetre a la vostra consideració una proposta de caràcter organitzatiu, i també us volem animar a realitzar les vostres propostes de cara a l’organització de futures accions o campanyes conjuntes.

Segurament, allò que més podem valorar de l’experiència de la Marxa és que aquesta ha servit com a punt de trobada de molts col·lectius, organitzacions i persones a títol individual que venen treballant des de fa temps en la defensa dels drets socials en diferents àmbits, i que han confluït –o hem confluït– per fer quelcom tots plegats, trencant una mica la dinàmica fragmentària o sectorial en la que molt sovint estem immersos. Pensem que això és molt important, i per aquest motiu creiem que hem d’intentar que l’espai de confluència sorgit arran de la Marxa s’ha de poder mantenir en el temps com a espai de trobada o de coordinació de les diferents lluites. La nostra proposta organitzativa va en aquesta línia: Passar de la “Marxa Unitària pels Drets Socials” a la “Xarxa Unitària pels Drets Socials”, tot creant un espai de coordinació, amb una assemblea mensual de tots els col·lectius i organitzacions, que es pugui anar celebrant a diferents indrets (igual que avui ho fem al Vendrell, les properes assemblees es podrien fer a Vilafranca, Sant Sadurní, Calafell, etc).

Concebem aquesta Xarxa com un espai per a posar en comú les diferents lluites, de tal manera que les accions o les campanyes que dugui a terme un col·lectiu o organització puguin tenir un suport molt més ampli per part de tothom, i també com un espai per a organitzar entre tots accions i campanyes conjuntes, si així ho decidim.

Dins d’aquesta proposta considerem important la creació d’una “Agenda Unitària”. Un calendari en format web en el qual es puguin recullir els diferents actes, assemblees, convocatòries, etc, que es facin arreu del Penedès, per a que tothom pugui estar assabentat de les convocatòries dels altres, i per a que tothom pugui tenir-les en compte a l’hora de decidir les seves pròpies convocatòries i no trepitjar-nos.

Aquesta és la nostra proposta mínima de caràcter organitzatiu: Una assemblea mensual i una agenda unitària via web. A partir d’aquí voldríem saber el parer de tothom. Hem pensat estructurar l’assemblea de la següent manera…

Inici a les 10.00h: Presentació/Intervenció inicial
10.30h-12.00h: Torn obert de paraules per a presentar propostes relatives a: (1) organització de la Xarxa Unitària pels Drets Socials; (2) accions i/o campanyes a dur a terme. 10 minuts màxim per intervenció.
12.00h-12.30h: Recapitulació de les propostes presentades i consideració de les que s’hagin de sotmetre a votació.
12.30h-13.30h: Segon torn obert de paraules i votació de propostes. 10 minuts màxim per intervenció.
13.30h-14.00h: Conclusions i exposició dels acords presos. Elecció de lloc i data per a la propera assemblea de la Xarxa Unitària.

Nota de premsa de l’assemblea oberta del 25 de gener

NOTA DE PREMSA:

ASSEMBLEA OBERTA PELS DRETS SOCIALS, EL VENDRELL, 25 DE GENER DE 2014

Després de l’èxit col·lectiu que va suposar l’organització de la Marxa Unitària pels Drets Socials al Penedès el proppassat mes d’octubre, i després de la valoració de la mateixa realitzada pels col·lectius i les organitzacions adherides en la trobada que es va fer a Vilafranca a mitjans del mes de desembre, convoquem per al proper dia 25 de gener una ASSEMBLEA OBERTA pels drets socials, a les 10.00h al Centre Cívic l’Estació (el Vendrell). L’objectiu d’aquesta nova trobada, en la qual convidem a participar a totes les entitats i persones que ho desitgin, és trobar formules per a donar continuïtat a la lluita pels drets socials al Penedès, i a l’espai de confluència activa que va suposar l’organització de la Marxa Unitària. Esperem que aquesta assemblea serveixi per a donar un nou impuls a les lluites que es duen a terme arreu del territori i per a facilitar també una major coordinació entre aquestes.

Assemblea organitzadora de la Marxa Unitària pels DD.SS al Penedès
https://marxapenedesenca.wordpress.com/

Gener de 2014